Zespół

Daniel Wesołowski – Dyrektor Zarządzający „Akademii Malucha”. Założyciel Fundacji „TUO PORTU” Twoja Bezpieczna Przystań w Kielcach. Prywatnie tata, pasjonat motoryzacji i gotowania.

Urszula Zofia Kuśmierczyk – Dyrektor ds. Pedagogicznych Akademii Malucha, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej ze znajomością języka migowego, posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej, a także liczne kursy i szkolenia poszerzające podstawowe kwalifikacje. Członek Zarządu Fundacji działającej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Prywatnie mama, posiadająca doświadczenie zawodowe w pracy z wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Kadrę pedagogiczną w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Akademia Malucha”  tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Natasza Bernatek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z doświadczeniem zawodowym zdobytym w Irlandii, wyróżniająca się doskonałą komunikacją z dziećmi, kreatywnością i pomysłowością.  W codziennej pracy cechuje ją ciepło, serdeczność i cierpliwość. Biegła znajomość języka angielskiego pozwala na codzienne wyprawy językowe naszych Maluchów. Prywatnie spełniona i szczęśliwa mama. Poza pracą zawodową, swoje pasje realizuje prowadząc chór. Praca z dziećmi wywołuje uśmiech na jej twarzy.

 

Natalia Winkiera – pełna pasji i miłości do dzieci nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zaangażowana i oddana swej pracy,  specjalista z zakresu edukacji i terapii osób z autyzmem oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi, warsztat swojej pracy wzbogaca różnorodnymi metodami pracy – terapią ręki, edukacją plastyczną dzieci z zastosowaniem mas plastycznych i innymi. W pracy cechuje ją cierpliwość oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi. 

Poza opieką podstawową przedszkole zapewnia opiekę specjalistów z zakresu logopedii, dogoterapii, integracji sensorycznej oraz innych form wsparcia. Maluchy posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zgodnie z Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka. W Przedszkolu działa Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.