Zespół

Daniel Wesołowski – Dyrektor Zarządzający „Akademii Malucha”. Dyrektor ds. dzieci z niepełnosprawnością. Założyciel Fundacji „TUO PORTU” Twoja Bezpieczna Przystań w Kielcach. Prywatnie tata, pasjonat motoryzacji i gotowania.

Urszula Zofia Kuśmierczyk – Dyrektor ds. Pedagogicznych Akademii Malucha, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej ze znajomością języka migowego, posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej, a także liczne kursy i szkolenia poszerzające podstawowe kwalifikacje. Członek Zarządu Fundacji działającej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Prywatnie mama, posiadająca doświadczenie zawodowe w pracy z wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Kadrę pedagogiczną w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Akademia Malucha”  tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Jolanta Adamczyk

Małgorzata Jurny

Łukasz Majewski

Beata Ptak

Poza opieką podstawową przedszkole zapewnia opiekę specjalistów z zakresu logopedii, dogoterapii, integracji sensorycznej oraz innych form wsparcia.

Maluchy posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zgodnie z Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka.

W Przedszkolu działa Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.