Opłaty

Miesięczne czesne za pobyt w przedszkolu to jedyne 600 zł. Obejmuje ono wszystkie zajęcia dodatkowe między innymi dogoterapię, opiekę logopedyczną, muzykoterapię, integrację sensoryczną, język angielski, zajęcia kulinarne, sportowe, i inne. .

W przypadku Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pobyt dziecka jest nieodpłatny.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 16 zł i jest ona naliczana za dni pobytu Dziecka w przedszkolu.