Opłaty

Miesięczne czesne za pobyt w przedszkolu to jedyne 390 zł. Obejmuje ono wszystkie zajęcia dodatkowe między innymi dogoterapię, opiekę logopedyczną, muzykoterapię, integrację sensoryczną, język angielski, zajęcia kulinarne, sportowe i inne. Rodzice, którzy rozpoczną współpracę z Akademią do końca czerwca 2019 roku otrzymują gwarancję stałości wysokości czesnego przez wszystkie lata pobytu Dziecka w przedszkolu.

W przypadku Dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pobyt dziecka jest nieodpłatny.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł i jest ona naliczana za dni pobytu Dziecka w przedszkolu.