O nas

            „Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.”

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Akademia Malucha” w Kielcach zaprasza dzieci w wieku od 2,5 roku do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, również te, które dotknięte są niepełnosprawnością. Zajęcia prowadzone są w grupie integracyjnej.

Realizujemy cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz  z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.

Głównym celem naszej placówki jest otoczenie dziecka troskliwą i fachową opieką, tak aby dzieci ze specjalnymi potrzebami mogły sprawnie funkcjonować i integrować się z rówieśnikami. Do naszych zadań należy wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym. Dbamy o zdrowie i sprawność fizyczną, budujemy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, wprowadzamy maluchy w świat  wartości estetycznych, uczymy tolerancji i empatii.

Nasze Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wszystkie zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci pod opieką profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry. Nasi nauczyciele diagnozują i obserwują dzieci, dbają o ich wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo, twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju.

Realizując program wychowania przedszkolnego wykorzystujemy elementy wielu metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazaniu zalet i walorów każdego dziecka.

Pomagamy osiągnąć najwyższy możliwy poziom rozwoju każdego dziecka. Maluchy, mające trudności są dla naszej Kadry wyzwaniem. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Zespół Specjalistów przygotowuje Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

Akademia Malucha jest miejscem, w którym Twoje Dziecko poczuje się komfortowo i ciepło. Kameralny charakter przedszkola, domowa atmosfera, nacisk na indywidualną pracę z dzieckiem – wszystko to z potrzeby stworzenia miejsca, gdzie największą wartością jest Dziecko. Czekamy na dzieci, które rozpoczną z nami pierwszą prawdziwą podróż do świata nauki, wiedzy i zabawy.