Ścieżka edukacyjna …

W dzisiejszym dniu doskonaliliśmy współdziałanie w sytuacjach zabawowo-zadaniowych, uczyliśmy się liczyć, rozwijaliśmy sprawności motoryczne i manualne, naśladowaliśmy emocje, usprawnialiśmy koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczyliśmy pamięć. Wszystko to w kolorach przepięknej tęczy.