Witaj w Akademii Malucha

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci, zapewniamy domową, rodzinną atmosferę
 • otaczamy dzieci troskliwą i fachową opieką
 • podążamy za dzieckiem, szanujemy indywidualność i potrzeby każdego dziecka
 • tworzymy małe grupy pod opieką doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych nauczycieli
 • zapewniamy ciekawy program dydaktyczno-rozwojowy oraz szeroki zakres zajęć w ramach czesnego
 • zapewniamy dostęp do terapii integracji sensorycznej
 • dbamy o zdrowie, aktywnie spędzamy czas wolny
 • zapewniamy żywienie na najwyższym poziomie
 • współpracujemy z rodzicami
 • budujemy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym
 • wprowadzamy maluchy w świat  wartości estetycznych, uczymy tolerancji i empatii
 • diagnozujemy i obserwujemy dzieci, dbamy o ich wszechstronny i harmonijny rozwój
 • twórczo organizujemy przestrzeń ich rozwoju
 • naszą największą wartością jest Dziecko.

O nas

            „Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.”

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Akademia Malucha” w Kielcach zaprasza dzieci w wieku od 2,5 roku do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, również te, które dotknięte są niepełnosprawnością. Zajęcia prowadzone są w grupie integracyjnej.

Realizujemy cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz  z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.

Głównym celem naszej placówki jest otoczenie dziecka troskliwą i fachową opieką, tak aby dzieci ze specjalnymi potrzebami mogły sprawnie funkcjonować i integrować się z rówieśnikami. Do naszych zadań należy wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym. Dbamy o zdrowie i sprawność fizyczną, budujemy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, wprowadzamy maluchy w świat  wartości estetycznych, uczymy tolerancji i empatii.

Nasze Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wszystkie zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci pod opieką profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry. Nasi nauczyciele diagnozują i obserwują dzieci, dbają o ich wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo, twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju.

Realizując program wychowania przedszkolnego wykorzystujemy elementy wielu metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazaniu zalet i walorów każdego dziecka.

Pomagamy osiągnąć najwyższy możliwy poziom rozwoju każdego dziecka. Maluchy, mające trudności są dla naszej Kadry wyzwaniem. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Zespół Specjalistów przygotowuje Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.

Akademia Malucha jest miejscem, w którym Twoje Dziecko poczuje się komfortowo i ciepło. Kameralny charakter przedszkola, domowa atmosfera, nacisk na indywidualną pracę z dzieckiem – wszystko to z potrzeby stworzenia miejsca, gdzie największą wartością jest Dziecko. Czekamy na dzieci, które rozpoczną z nami pierwszą prawdziwą podróż do świata nauki, wiedzy i zabawy.

Zespół

Daniel Wesołowski – Dyrektor Zarządzający „Akademii Malucha”. Dyrektor ds. dzieci z niepełnosprawnością. Założyciel Fundacji „TUO PORTU” Twoja Bezpieczna Przystań w Kielcach. Prywatnie tata, pasjonat motoryzacji i gotowania.

Urszula Zofia Kuśmierczyk – Dyrektor ds. Pedagogicznych Akademii Malucha, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej ze znajomością języka migowego, posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej, a także liczne kursy i szkolenia poszerzające podstawowe kwalifikacje. Członek Zarządu Fundacji działającej w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Prywatnie mama, posiadająca doświadczenie zawodowe w pracy z wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Kadrę pedagogiczną w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Akademia Malucha”  tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Jolanta Adamczyk

Małgorzata Jurny

Łukasz Majewski

Beata Ptak

Poza opieką podstawową przedszkole zapewnia opiekę specjalistów z zakresu logopedii, dogoterapii, integracji sensorycznej oraz innych form wsparcia.

Maluchy posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zgodnie z Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka.

W Przedszkolu działa Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.